Ellektra is een verhaal over troost. Het hoofdpersonage Sam vindt reële troost en geraakt daarbij verlost van haar virtuele troost, drugs. Haar reële troost is een zestienjarig meisje Ellen, dat via SMS verschillende mensen met zware tegenslagen met elkaar in contact brengt, opdat ze opnieuw zin krijgen in het leven.

ELLEKTRA wordt ondersteund door het Vlaams Filmfonds, het Nederlands Fonds voor de Film, Mittel Deutsch Medienföderung, Eurimages, VRT en Canal+ Benelux